niedziela, 20 czerwca 2021

Zajęcia muzyczne z ćwiczeniami koncentracji i pamięci.

 Z okazji Święta Muzyki (21 czerwca) zajęcia muzyczne.

muzykoterapia scenariusz zajec
W celu powiększenia ekranu należy przycisnąć trzy kropki w prawym dolnym rogu, a następnie dwie strzałki.

wtorek, 15 czerwca 2021

Zajęcia z perspektywą.Rozmowy o patrzeniu na świat z różnych perspektyw:
By wyświetlić na dużym ekranie można kliknąć tutaj: Zajęcia z perspektywą autorstwa Mediko Fundacja

niedziela, 13 czerwca 2021

Projekt 01/2021 Uruchomienie fundacji i zapoznanie (czerwiec).

  Pierwszy projekt służy poznaniu się. Witamy serdecznie w naszych progach :) W projekcie zajęcia zapoznawcze, rozmowy o patrzeniu na świat z różnych perspektyw (zajęcia z perspektywą), warsztaty terenowe z ćwiczeniami pamięci i dużą porcją śmiechu oraz - przy okazji Święta Muzyki: zajęcia muzyczne z ćwiczeniami koncentracji i pamięci. Czas trwania projektu to czerwiec, czas powitania lata. 

W ofercie także usługi przygotowania materiałów na indywidualne zamówienie. 

  Ponadto zapraszamy do skorzystania z nieograniczonego czasowo darmowego projektu ĆWICZENIA UMYSŁU, w którym codziennie prezentujemy jedno wyzwanie dla pamięci, koncentracji, spostrzegawczości, kreatywności lub logicznego myślenia. Trening umysłu dostępny jest na fejsbuku, w dedykowanej mu, publicznej grupie online: ćwiczenia umysłu - zapraszamy do dołączenia. 


W celu wyświetlenia prezentacji na dużym ekranie należy najechać na 3 kropki w prawym dolnym rogu, a następnie kliknąć dwie małe strzałki:

czwartek, 3 czerwca 2021

O projektach w Fundacji.

    Projekty w Fundacji Mediko to przedsięwzięcia interdyscyplinarne łączące w sobie wydarzenia społeczne (spotkania, warsztaty, wykłady, kursy), treści on-line, konsultacje i tele-konsultacje oraz materiały graficzne, które razem posiadają jeden wspólny temat i obejmują czas jednego miesiąca. Każdy nowy miesiąc to przestrzeń dla nowych pomysłów, nowych wyzwań i nowych inspiracji. Ideą spajającą projekty jest profilaktyka i promocja zdrowia umysłowego oraz emocjonalnego. środa, 2 czerwca 2021

O tym, co można znaleźć na stronach www Fundacji.

    Wiodącą treścią na stronach Fundacji są projekty służące rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz edukacji, a także materiały pomocne przy organizacji projektów: scenariusze, relacje ze spotkań, gry, quizy, prospekty i inspiracje. 

Celem jest stworzenie przestrzeni będącej swoistym pamiętnikiem wydarzeń i pomysłów, a także składzikiem wykorzystanych materiałów i pomocy.  wtorek, 1 czerwca 2021

Fundacja Mediko

    Witamy na stronach Fundacji Mediko.

    Fundacja Mediko powstała w celu organizowania i prowadzenia działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych w zakresie zgodnym z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jej cele obejmują:

  • prowadzenie i organizowanie działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
  • działalności oświatowej, edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej,
  • dobroczynności, działalności charytatywnej,
  • kultury fizycznej i sportu,
  • ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Popularne posty: